AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TANITIM KATALOĞU - page 10

20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan ve kurulduğu günden bu yana sürekli
olarak gelişen Akdeniz Üniversitesi’nde 21 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 1
konservatuvar, 11 meslek yüksekokulu, 4 bölüm başkanlığı ve 51 araştırma ve
uygulama merkezi bulunmaktadır.
Farklı alanlarda, nitelikli yükseköğretim hizmeti sunan Akdeniz Üniversitesi,
ortaya koyduğu bilimsel araştırma ve uygulamalarla da uluslararası düzeyde
yenilikçi ve dinamik bir üniversitedir.
Since Akdeniz University was founded on July 20th 1982, it has experienced a
process of continuous evolution and growth to the point where, with its 21 faculties,
7 institutes, 1 school, 1 conservatory, 11 vocational schools, 4 departmental
directorates, and 51 research and application centres, it can provide quality higher
educational services in a wide range of different fields, and enjoys a reputation for
being an innovative and dynamic university in its approach to developing scientific
research and applications at an international level.
KAMPÜS GENEL BİLGİ
GENERAL INFORMATION
AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ
2017
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...110
Powered by FlippingBook